Преводаческа агенция Миа 82 Младост, гр. София

Всеки си има свой език, ние ги превеждаме всичките!

Нашите услуги

Преводи

Нуждаете се от преводач на английски, турски или друг език? Ние Ви предоставяме висококачествени писмени преводи в най-различни области като: право, общински документи, финансова документация, строителство, бизнес документация, медицинска документация, интернет платформи, сайтове, онлайн каталози и др.

Легализация

Извършваме легализиране на документи за и от чужбина като: Общински документи, Свидетелство за съдимост, Диплома за образование, Удостоверение от Агенция по вписванията, Удостоверение от НАП, Декларация, Пълномощно, Епикриза, Медицинско свидетелство за работа в чужбина и други. Възползвайте се от специализираните умения на английски, македонски, немски, френски, китайски или турски преводач.

Локализация

Езиковата локализация е част от превода, която служи за приспособяване на даден текст към културните и битови специфики на държава, към която е предназначен. Това е начин да се отправи точното съобщение без да се получават неприятни недоразумения. Локализацията с търговска цел предлага адаптирането на даден продукт (услуга) към пазара по предназначение.

Агенция МИА 82 ЕООД има сключен договор с Министерство на Външните Работи за легализиране на документи за и от чужбина

Потърси ни

Повече за Преводаческа агенция Миа 82

ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ МИА 82 ЕООД предоставя висококачествени писмени и устни преводи от и на всички езици. Ние работим само с квалифицирани преводачи с дългогодишен опит в най-различни области като право, финанси, медицина, строителство и други. Осъзнаваме необходимостта от качествена комуникация между представителите на различни държави и им осигуряваме нужния комфорт при осъществяване на контактите. Извършваме експресни преводи и легализации на документи за и от целия свят. Възложете на нас задачите, касаещи превод от турски, английски, словенски, полски, корейски или друг език.

Услуги предоставяни от квалифицирани заклети преводачи

Богат професионален опит в областта на преводите

Как работим

Уточняват се езици за превод от/на
1

Уточнява се тематика на съдържанието

2

Уточнява се обем на информацията

3

Съгласува се срок за изпълнение

4

Уточнява се начин за получаване

5

Извършваме превода и Ви изпращаме материалите

6

Разгледайте повече
за изчисляването на цените

Цени

Потърсете ни
и направете запитване още сега

Контакти