Устни преводи

Какви Устни преводи се изпълняват най-често?

Устният превод трябва да бъде с минимална продължителност от 1 час, или повече, половин ден или цял работен ден.

Mожем да осигурим преводач за желания от Вас език и по време на почивните дни, срещу предварителна уговорка.

Общи видове Устни преводи:

  • придружаване по време на сделка при нотариус – за заверка на
  • документ, откриване на фирма, превод на пълномощно, имотна сделка и т.н.;
  • работна среща;
  • бизнес командировка;
  • работен обяд/вечеря;
  • конференция, семинар и др.

Какво представлява консекутивният превод?

Този превод се извършва от един преводач, говорещият изчаква преводача и обикновено се ползва за срещи, кръгли маси, преговори, някои типове кратки презентации и семинари, пресконференции, телефонни разговори и т.н.

Какво е симултанен превод?

Симултанен (Превод в кабина с техника) – този превод се извършва от двама преводачи, говорещият не изчаква преводача и обикновено се ползва за презентации, семинари, пресконференции, телевизионни и радиопредавания в реално време и т.н.

Езиците с които работим:

Албански език

Английски език

Арабски език

Арменски език

Азерски, азербайджански език

Български език

Виетнамски език

Гръцки език

Грузински език

Датски език

Естонски език

Иврит език

Испански език

Италиански език

Китайски език

Корейски език

Казахски език

Латвийски език

Литовски език

Македонски език

Молдовски език

Монголски език

Немски език

Нидерландски език

(Холандски език)

(Фламандски език)

Норвежки език

Полски език

Португалски език

Персийски език

Руски език

Румънски език

Словашки език

Словенски език

Сръбски език

Татарски език

Таджикски език

Турски език

Унгарски език

Украински език

Узбекски език

Френски език

Фински език

Хърватски език

Хинди

Чешки език

Шведски език

Японски език

и други редки езици

Забележка: При сравнително редките езици е препоръчително по-дългото време за изпълнение, имайки предвид сложността им и неголемият брой преводачи, които ги владеят.