Локализация

Езиковата локализация е част от превода, която служи за приспособяване на даден текст към културните и битови специфики на държава, към която е предназначен. Това е начин да се отправи точното съобщение без да се получават неприятни недоразумения. Локализацията с търговска цел предлага адаптирането на даден продукт (услуга) към пазара по предназначение. Подценявайки този процес, много фирми не успяват да постигнат желания резултат, който се явява съдбоносен за бизнеса им.

Локализацията включва процесът по превеждане, но освен това често пъти се нуждае от създаването на нови текстове заместващи оригиналните, които да са в синхрон с вярванията и убежденията на държавата по предназначение.

Като цяло Локализацията е свързана най-често с културната адаптация и превода на софтуери, видео игри, сайтове. Локализацията може да бъде извършвана както в страни, в които се говорят различни езици, така и в държави използващи един и същ език: например различни испански диалекти и изрази се употребяват повече в Испания, отколкото в Латинска Америка.

Също така, изборът на думи или изрази е различен в отделните страни, в които английският е официален език (напр. в Съединените щати, в Обединеното кралство и Филипините).